Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zapalić ognisko

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Według kodeksu wykroczeń art. 82 § 3. „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Za palenie ogniska lub używanie otwartego ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym można zapłacić od 20 do 5000 zł.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono miejsce, gdzie bez obaw o zagrożenie pożarowe i konsekwencje prawne można rozpalić ognisko lub grilla. Znajduje się ono na początku ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dolina Hołubli.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#sadziMY

#sadziMY

W najbliższy piątek (24 kwietnia) będziemy rozdawać sadzonki drzewek!

 

W tym roku sadzenie lasu odbywa się bez udziału społeczeństwa. Musieliśmy zrezygnować z corocznej wiosennej akcji sadzenia drzew przy placówkach oświatowych. Jednak każdy z Was sam może przyczynić się do zwiększenia zieleni w naszym otoczeniu. Już jutro będziemy rozdawać darmowe sadzonki drzew.

Sadzonki do odbioru będą pod siedzibą Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu, w godz. 10.00 – 14.00.

 

W związku z panującą sytuacją chętnych do odbioru sadzonek prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 690993373 (prosimy o jak najszybszy kontakt).