Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zapalić ognisko

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Według kodeksu wykroczeń art. 82 § 3. „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Za palenie ogniska lub używanie otwartego ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym można zapłacić od 20 do 5000 zł.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono miejsce, gdzie bez obaw o zagrożenie pożarowe i konsekwencje prawne można rozpalić ognisko lub grilla. Znajduje się ono na początku ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dolina Hołubli.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o prowadzonych pracach przy czarnym szlaku w Leśnictwie Prałkowce

Informacja o prowadzonych pracach przy czarnym szlaku w Leśnictwie Prałkowce

Ważne dla turystów!

W związku z prowadzonymi pracami w wydzieleniu 7j, fragment szlaku czarnego (forteczna trasa rowerowa) w miejscowości Dybawka Górna będzie niedostępny ze względów bezpieczeństwa w dniach 08.11 - 10.11.2021. Odcinek jest oznaczony w terenie tablicami zakazującymi wstępu. Prosimy o respektowanie zakazu.