Wydawca treści Wydawca treści

Gdzie zapalić ognisko

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Według kodeksu wykroczeń art. 82 § 3. „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Za palenie ogniska lub używanie otwartego ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym można zapłacić od 20 do 5000 zł.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono miejsce, gdzie bez obaw o zagrożenie pożarowe i konsekwencje prawne można rozpalić ognisko lub grilla. Znajduje się ono na początku ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dolina Hołubli.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

X edycja konkursu wiedzy o lasach

X edycja konkursu wiedzy o lasach

Zapraszamy serdecznie uczniów Szkół Podstawowych i Średnich z terenu Nadleśnictwa Krasiczyn do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn.

Wzorem lat ubiegłych konkurs składać się będzie z dwóch etapów, szkolnego i centralnego, odbywającego się w siedzibie Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu. Etap szkolny odbędzie się 9 grudnia 2021 r. Etap centralny odbędzie się 21 grudnia 2021r. w siedzibie Nadleśnictwa.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na pracę leśników, godzenie ochrony przyrody z gospodarką leśną, a także przybliżenie uczniom występujących w naszym regionie zbiorowisk leśnych.

W załącznikach do pobrania: regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zakres materiału, protokół z przeprowadzenia konkursu (w wersji edytowalnej do własnej modyfikacji) i wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (dla laureatów etapu szkolnego). Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia!

Wszelkich informacji dodatkowych udzieli osoba odpowiedzialna za organizację konkursu, p. Witold Pilch, tel. 690 990 589.