Zasoby leśne

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwu Krasiczyn powierzono pełnie nadzór nad lasami Gminy Miasto Przemyśl

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o prowadzonych pracach przy czarnym szlaku w Leśnictwie Prałkowce

Informacja o prowadzonych pracach przy czarnym szlaku w Leśnictwie Prałkowce

Ważne dla turystów!

W związku z prowadzonymi pracami w wydzieleniu 7j, fragment szlaku czarnego (forteczna trasa rowerowa) w miejscowości Dybawka Górna będzie niedostępny ze względów bezpieczeństwa w dniach 08.11 - 10.11.2021. Odcinek jest oznaczony w terenie tablicami zakazującymi wstępu. Prosimy o respektowanie zakazu.