Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Krasiczyn prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzonego na lata 2018-2027.

 

Obowiązujący Plan został zatwierdzony przez Ministra Środowiska, pismem DL-I.4100.1.2019 z dnia 10 września 2019 roku.

 

Plan urządzenia lasu zawiera zakres zadań ochronnych opracowany dla części obszarów N2000 własności Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Krasiczyn.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

Ogłoszenie

       Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Nadleśnictwo Krasiczyn informuje o zwołaniu zebrania wszystkich Wykonawców zainteresowanych składaniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020” w dniu 19.11.2019r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Krasiczyn w Sali edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa. Celem zebrania będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Link do strony z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/274111