Aktualności Aktualności

Powrót

„Przerwany marsz”

„Przerwany marsz”

„Przerwany marsz” to ogólnopolska inicjatywa związana z upamiętnieniem 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 2 września wspólnie z uczniami rozpoczynającymi rok szkolny 2019/2020 do placówek oświatowych zaproszono przedstawicieli pokolenia, które jako dzieci przeżyło II Wojnę Światową, a jej wybuch uniemożliwił im rozpoczęcie nauki.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach specjalnym gościem zaproszonym w ramach akcji „Przerwany marsz” był Pan Mieczysław Głaz były Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasiczyn, który w dniu wybuchu II Wojny Światowej miał 16 lat. Na początku inauguracji roku szkolnego wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Następnie glos zabrał Pan Mieczysław Głaz i podzielił się przede wszystkim z uczniami, a także z nauczycielami i przybyłymi rodzicami, dramatycznymi wspomnieniami z roku 1939 oraz okresu II Wojny Światowej.

Pan Nadleśniczy Mieczysław Głaz (ur. 1923 r. w Pławie k. Mielca) przed zaprzysiężeniem w szeregi Armii Krajowej pełnił służbę jako kolporter czasopisma „Odwet” oraz jako łącznik pomiędzy Komendantem obwodu Armii Krajowej, a podległymi mu dowódcami jednostek Armii Krajowej. Już jako żołnierz Armii Krajowej (w której dosłużył do stopnia porucznika) brał udział w akcji „Burza” uczestnicząc w lokalnych akcjach dywersyjnych. Poza tym  był odpowiedzialny za organizację kwater dla ukrywających się partyzantów oraz organizację i przekazanie broni, a także pilotowanie osób „spalonych” na bezpieczne kwatery. Rozbrojony w 1944 roku przez NKWD, uwolniony, powtórnie aresztowany, przetrzymywany i wielokrotnie przesłuchiwany, również w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był prześladowany i szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa

Pan Mieczysław Głaz w latach 1946-51 odbył studia wyższe na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie leśnictwa i uzyskał dyplom inżyniera leśnika i magistra nauk agrotechnicznych. We wrześniu 1951 r. podjął pracę w OZLP Przemyśl (obecna RDLP Krosno) jako Leśniczy, a później Nadleśniczy w Nadleśnictwie Hołubla. Od 1972 r. w wyniku reorganizacji został Nadleśniczym Nadleśnictwa Krasiczyn do dnia przejścia na emeryturę 30 grudnia 1989 r.      


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż