Zasoby leśne

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwu Krasiczyn powierzono pełnie nadzór nad lasami Gminy Miasto Przemyśl

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

akcja #sadziMy

akcja #sadziMy

Wczoraj przed siedzibą Nadlesnictwa Krasiczyn odbyła się coroczna akcja #sadziMy. Pomimo niesprzyjającej aury sadzonki młodych jodeł i modrzewi rozeszły się błyskawicznie. Z przykroscią informujemy, że w dniu dzisiejszym nie mamy już dla Was sadzonek. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji za rok.