Zasoby leśne

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwu Krasiczyn powierzono pełnie nadzór nad lasami Gminy Miasto Przemyśl

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs Mikołajkowy

Konkurs Mikołajkowy

Na Facebooku trwa nasz II konkurs mikołajkowy. Poniżej zamieszczamy regulamin. Zapraszamy!
www.facebook.pl/NadlesnictwoKrasiczyn

Materiały do pobrania