Zasoby leśne

Przeważającymi, przyjętymi typami gospodarczymi drzewostanów są: Bk-Jd (36,98% powierzchni leśnej), Db-Bk (29,60%), Jd-Bk (16,58%) i Bk (11,57%).

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwu Krasiczyn powierzono pełnie nadzór nad lasami Gminy Miasto Przemyśl

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

X edycja konkursu wiedzy o lasach

X edycja konkursu wiedzy o lasach

Zapraszamy serdecznie uczniów Szkół Podstawowych i Średnich z terenu Nadleśnictwa Krasiczyn do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn.

Wzorem lat ubiegłych konkurs składać się będzie z dwóch etapów, szkolnego i centralnego, odbywającego się w siedzibie Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu. Etap szkolny odbędzie się 9 grudnia 2021 r. Etap centralny odbędzie się 21 grudnia 2021r. w siedzibie Nadleśnictwa.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na pracę leśników, godzenie ochrony przyrody z gospodarką leśną, a także przybliżenie uczniom występujących w naszym regionie zbiorowisk leśnych.

W załącznikach do pobrania: regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zakres materiału, protokół z przeprowadzenia konkursu (w wersji edytowalnej do własnej modyfikacji) i wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (dla laureatów etapu szkolnego). Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia!

Wszelkich informacji dodatkowych udzieli osoba odpowiedzialna za organizację konkursu, p. Witold Pilch, tel. 690 990 589.