Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
+48 16 670 66 56
+48 16 670 66 57

ul. 29 Listopada 12

37-700 Przemyśl

 

NIP 795-000-78-42 Regon: 650017112

Bank BGŻ SA O/Przemyśl
53 2030 0045 1110 0000 0090 8720

Nadleśniczy
Przemysław Włodek
+48 16 670 66 52, 696 081 671
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Warchoł
+48 16 624 72 16, 606 387 642
Główny Księgowy
Dariusz Zapłatyński
+48 16 651 25 79, 696 081 653
Inżynier nadzoru
Tomasz Ogonowski
+48 16 651 25 61, 696 081 675
Inżynier Nadzoru
Roman Januszczak
+48 16 651 25 76, 690 992 948

Dział Gospodarki Leśnej

Maciej Wodka
St. Spec. SL d/s Ochrony lasu, ochr. ppoż, środków pomocowych, mała retencja górska, koordynator zamówień publicznych
Tel.: 16 651 25 65, 690 992 170
Łukasz Kasperski
St. Spec. SL d/s Marketingu i BHP
Tel.: 16 651 25 77, 660 480 408
Witold Pilch
St. Spec. SL d/s Zagospodarowania lasu, Edukacji, Administrator SILP
Tel.: 16 651 25 78, 690 990 589
Karol Szczygielski
Spec. SL d/s Stanu posiadania, urządzania lasu i LMN
Tel.: 16 651 25 66, 690 992 161
Joanna Kopczak
Spec. SL d/s Użytkowania lasu, II Administrator "e-drewna" i P L-D
Tel.: 16 651 25 64, 690 992 171
dr inż. Małgorzata Wiecheć
Spec. SL d/s Ochrony przyrody, Łowiectwa
Tel.: 16 651 25 67, 690 993 372

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Batko
Starsza Księgowa
Tel.: 16 651 25 68
Agnieszka Łuc
Księgowa
Tel.: 16 651 25 71
Anna Skawińska
Księgowa
Tel.: 16 651 25 72
Elżbieta Racibor
Starszy Referent
Tel.: 16 651 25 70
Weronika Czekierda
Starszy Referent
Tel.: 16 651 25 69

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Kijanka
Sekretarz
Tel.: 16 651 25 73, 608 691 594
Danuta Stadnik
Starsza Referent Sekretarka
Tel.: 16 670 66 56, 16 670 66 55
Barbara Szejnar
Starszy Referent w dziale administracji
Tel.: 16 651 25 75
Dariusz Kondratko
Specjalista ds. budownictwa drogowego
Tel.: 16 651 25 74
Henryk Oleksów
Pracownik obsługi kierowca
Tel.: 16 651 25 74

Straż Leśna

Krzysztof Porczak
Komendant posterunku SL
Tel.: 16 651 25 62, 660 448 080
Łukasz Seńczyszyn
Strażnik leśny
Tel.: 16 651 25 63, 666 044 795

St. Spec. d/s pracowniczych

Barbara Stawarz-Steinmetz
St. Spec. d/s pracowniczych
Tel.: 16 651 25 60, 666 044 792