Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
+48 16 670 66 56
+48 16 670 66 57

ul. 29 Listopada 12

37-700 Przemyśl

 

NIP 795-000-78-42 Regon: 650017112

Bank BGŻ SA O/Przemyśl
53 2030 0045 1110 0000 0090 8720

 

Biuro Nadleśnictwa Krasiczyn oraz podległe leśnictwa pracują codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

 

Skargi i wnioski przyjmowane są przez: Nadleśniczego lub w czasie nieobecności Zastępcę Nadleśniczego w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 i od 14.00-16.00, pokój 108

Nadleśniczy
Przemysław Włodek
+48 16 670 66 52, 696 081 671
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Warchoł
+48 16 624 72 16, 606 387 642
Główny Księgowy
Dariusz Zapłatyński
+48 16 651 25 79, 696 081 653
Inżynier Nadzoru
Tomasz Ogonowski
+48 16 651 25 61, 696 081 675
Inżynier Nadzoru
Łukasz Seńczyszyn
+48 16 651 25 76, 666 044 795
Inżynier Nadzoru
Witold Pilch
+48 16 651 25 76, 690 990 589

Dział Gospodarki Leśnej

Maciej Wodka
Starszy Specjalista SL ds. ochrony ppoż, środków pomocowych, mała retencja górska, koordynator zamówień publicznych
Tel.: 16 651 25 65, 690 992 170
Łukasz Kasperski
Starszy Specjalista SL ds. marketingu i BHP
Tel.: 16 651 25 77, 660 480 408
Karol Szczygielski
Specjalista SL ds. stanu posiadania, urządzania lasu i LMN
Tel.: 16 651 25 66, 690 992 161
Joanna Kopczak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu, II administrator "e-drewna" i P L-D
Tel.: 16 651 25 64, 690 992 171
dr inż. Małgorzata Wiecheć
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 16 651 25 67, 690 993 372
Martyna Śliwińska - Siuśta
Starszy Referent ds. edukacji, turystyki, kontaktów z mediami, łowiectwa i certyfikacji
Tel.: 16 651 25 63, 733 020 253
Marcin Karp
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, administrator SILP
Tel.: 16 651 25 78, 733 021 722

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Batko
Starsza Księgowa
Tel.: 16 651 25 68, 690 994 015
Agnieszka Łuc
Księgowa
Tel.: 16 651 25 71
Anna Skawińska
Księgowa
Tel.: 16 651 25 72
Weronika Czekierda
Starszy Referent
Tel.: 16 651 25 69
Marzena Michalska
Starszy Referent
Tel.: 16 651 25 70

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Kijanka
Sekretarz
Tel.: 16 651 25 73, 608 691 594
Danuta Stadnik
Starsza Referent Sekretarka
Tel.: 16 670 66 56, 16 670 66 55
Katarzyna Bekier
Starszy Referent w dziale administracji
Tel.: 16 651 25 75
Dariusz Kondratko
Specjalista ds. budownictwa drogowego
Tel.: 16 651 25 74
Dorota Zastrowska
Starszy Referent w dziale administracji
Tel.: 16 651 25 75

Straż Leśna

Krzysztof Porczak
Komendant posterunku SL
Tel.: 16 651 25 62, 660 448 080

St. Spec. ds. pracowniczych

Barbara Stawarz-Steinmetz
St. Spec. ds. pracowniczych
Tel.: 16 651 25 60, 666 044 792