Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

"ZANOCUJ W LESIE" - NADLEŚNICTWO KRASICZYN

Niezmiernie nam miło, że chcesz spędzić czas na łonie natury właśnie u nas, w Nadleśnictwie Krasiczyn. Pamiętaj, że w lesie w którym zamierzasz nocować występują duże drapieżniki takie jak niedźwiedź i wilk. Spotykając się z nimi zachowuj ostrożność. Najlepiej zejść im z drogi i nie wzbudzać ich zainteresowania. W okresie wczesnowiosennym unikaj gęstych młodników, gdzie ograniczona jest widoczność czy innych miejsc gdzie może być zlokalizowana gawra niedźwiedzia. Naruszenie tej strefy, szczególnie w przypadku zajęcia jej przez niedźwiedzicę z młodymi może być bardzo niebezpieczne. Nie pozostawiaj po sobie śladów, zgodnie z zasadą „leave no trace”.

Na obszarze Nadleśnictwa Krasiczyn możesz spotkać się z brakiem zasięgu telefonicznego. Sugerujemy pobranie i zainstalowanie aplikacji „RATUNEK”, dzięki której, nawet w takim przypadku będziesz mógł wezwać pomoc.

Z uwagi na położenie nadleśnictwa w strefie nadgranicznej, przy korzystaniu z obszaru wyznaczonego do Programu „Zanocuj w lesie” należy stosować się do przepisów związanych z ochroną granic obowiązujących w tej strefie.

Lokalizacja obszarów wyznaczonych w ramach Programu:

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji mBDL [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska – informacja zamieszczona na poglądowej mapie
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do bezpiecznego korzystania z lasu] 
  5. zwracaj uwagę na tablice ostrzegawcze z okresowym zakazem wstępu – bezwzględnie nie wchodź na takie powierzchnie
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Koordynator programu w nadleśnictwie: Witold Pilch, adres e-mail witold.pilch@krosno.lasy.gov.pl tel. 690 990 589 (preferowany kontakt e-mail).

 Nadleśnictwo Krasiczyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Chętnych zapraszamy do skorzystania z możliwości zanocowania na łonie natury.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do wypełnienia anonimowej ankiety w ramach Programu "Zanocuj w lesie" pod linkiem: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

X edycja konkursu wiedzy o lasach

X edycja konkursu wiedzy o lasach

Zapraszamy serdecznie uczniów Szkół Podstawowych i Średnich z terenu Nadleśnictwa Krasiczyn do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o Lasach Nadleśnictwa Krasiczyn.

Wzorem lat ubiegłych konkurs składać się będzie z dwóch etapów, szkolnego i centralnego, odbywającego się w siedzibie Nadleśnictwa Krasiczyn w Przemyślu. Etap szkolny odbędzie się 9 grudnia 2021 r. Etap centralny odbędzie się 21 grudnia 2021r. w siedzibie Nadleśnictwa.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na pracę leśników, godzenie ochrony przyrody z gospodarką leśną, a także przybliżenie uczniom występujących w naszym regionie zbiorowisk leśnych.

W załącznikach do pobrania: regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zakres materiału, protokół z przeprowadzenia konkursu (w wersji edytowalnej do własnej modyfikacji) i wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (dla laureatów etapu szkolnego). Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia!

Wszelkich informacji dodatkowych udzieli osoba odpowiedzialna za organizację konkursu, p. Witold Pilch, tel. 690 990 589.