Wydawca treści Wydawca treści

KOMUNIKAT NADLEŚNICZEGO WS ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Krasiczyn informuje, że na podstawie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasiczyn na lata 2018-2027 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska pismem znak sprawy DL-I.4100.1.2019 z dnia 10.09.2019 roku oraz Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasiczyn nr 10/2023 z dnia 02.03.2023 roku w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa wykonywane są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Każdego roku na stronie internetowej Nadleśnictwa zamieszczony zostanie załącznik z wykazem powierzchni (wydzielenia leśne), na których będą wykonywane prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna wraz z okresem zakazu wstępu. Szczegółową lokalizację wszystkich powierzchni objętych okresowym zakazem wstępu zawiera załącznik z warstwami mapowymi shp. Ponadto lokalizację wszystkich powierzchni można znaleźć w ogólnodostępnym, darmowym portalu www.bdl.lasy,gov.pl w zakładce „Lasy na mapach".